Обичаи и обреди, свързани със строителството

из ‘‘Странджа. Етноложки изследвания – Стоян Райчев“

Строеж на сграда. При избора на място за строежа на къща местните се ръководят от схващането, че има добри и лоши места. За лошо място се счита такова до стар гроб, пещера, пепелище или място, където е пролята кръв. Доброто място е в очертанията на селото, определени от браздата, заорана при основаването му (с. Стоилово, гр. Малко Търново, с. Стоилово, с. Бръшлян). При избора на място се прибягва и до пряслух – слушат тайно какво ще говори първият човек минал случайно през него. Тълкува се и по търкулната пита, за да видят накъде ще падне – наляво или на дясно.

Първа копка се прави на лек ден, понеделник или сряда, откъм източната страна на основите. Прави се от майсторът и стопанинът му дава подарък. След като се изкопаят основите, се поставя първия ъглов камък и се заколва женско животно за разплод в къщата. Курбанът се изяжда от строителите, а жертвеното животно се превръща в стопан и покровителства дома и обитателите му.

Широко разпространен е и обичаят да се поставят една или четири бутилки с църковна светена вода в ъглите на къщата. В шишетата се пускат и листчета с имената на стопаните, работниците на обекта и годината на построяването.

При оформянето на първия ъгъл, майсторът поставя един по-голям камък и го залюлява с ръце като се провиква „Чорбаджи, кюшето се клати“. Стопанинът трябва да постави пари на камъка, за да спре да се клати. Когато се стигне до покрива и се издигне гредореда и на попа се поставя зелено клонче. Майсторът започва да „вика“ текст, характерен и за другите краища на страната. Даровете от стопанина се закачат на клончето. Първият подарък обикновено е бяла риза. Подаръци носят също съседите и роднините.

В Странджа, подобно на други краища на страната, съществува поверието за вграждане на сянка. Майсторът измерва с конец сянката на първия случайно преминал от там човек и я вгражда в основите да са здрави. Човекът умира след четиридесет дни, а духът му става стопанин на къщата.

Завършването на строежа се отбелязва с освещаването на къщата. Заколва се мъжко животно и с осветения курбан се гощават майстора, калфите, чираците, съседите и роднините. Докато се яде курбана, всички врати на новия дом са отворени.

Според обредните обичаи, при влизането в нова къща се носят дарове. Влиза се с пълни ръце и съдове – за берекет на къщата. При прекачването на прага се спазва възрастова и социална йерархия.