За проекта

ОБХВАТ И ЕТАПИ
Екип
За „Мещра“
В медиите


Териториален обхват на проучването

Етапи на проекта:

Етап 1: Теренно проучване:
-Подготвителна работа: 07-08.2016
-Теренно проучване в природен парк Странджа: 27.08-31.08.2016
-Изложба с резултатите от теренното проучване: 12.2016

Етап 2: Анализ, лекционен курс, работилница
-Анализ и изготвяне на уеб сайт с база данни от събраната информация: 01-03.2017
-Подготовка на лекционен курс и работилница: 04-05.2017
-Провеждане на лекционен курс и работилница в Странджа: 06.2017

Етап 3: Представяне на целия проект в София: 07.2017