ЗА ПРОЕКТА

Обхват и етапи
Eкип
За „Мещра“
В медиите


Проектът на НПО „Мещра – традиционни знания и занаяти“ „Добър ден, Майсторе! Как я построи? „, с подкрепата на Национален фонд „Култура“, предвижда документиране на знанията и уменията на местните майстори в Странджа за строежа на традиционната къща с цел съхраняването и популяризирането на старите строителни похвати, както и предаването им. Това е условие за развитие на устойчива традиционна архитектура.

Една от основните цели на програмата е събирането и синтезирането на познания от местни майстори и занаятчии , които в последствие да бъдат приложени в рамките на практически работилници под ръководството на самите майстори . По този начин имаме възможност да съчетаем теория и практика , с цел нематериалното културно наследство – знанията и уменията на старите майстори за характерния за района градеж да се опазятпредадат и популяризират. На местно ниво целим да повишим чувствителността що се отнася до ценността на традиционната къща и значението на традиционните практики и материали.

Изследването се провежда в рамките на природен парк „Странджа“, което позволява и работа върху тясната взаимовръзка на нематериалното и материално културно наследство с природното наследство. В рамките на проекта ще могат да вземат участие както хората от с. Българи, така и гостите на нестинарския събор; времето и мястото за провеждане на програмата отчитат значимостта на нематериалното културно наследство, автентичните нестинарски обреди и тържества и характерните майсторски занаяти, свързани с архитектурния облик на района.

В дългосрочен план местните жители ще имат на разположение събраните и документирани знания и ще могат да ги прилагат в правилната поддръжка на своите имоти.

На национално ниво проектът си поставя за цел да положи основите на мащабен архив, съхраняващ традиционните знания и техники под формата на фото, аудио и видео материали и отворен за широката публика.