Майстори и занаяти

Майстори
Занаяти

Керемидчийство
Каменарство и каменоделство
Тухларство
Варджийство

РЕЧНИК
Литература


Речник на странджански думи, свързани с традиционната къща и строителство.
Записани на място.

Дума

Значение

строми гредите от гредореда
дерек гредата по периметъра
задница склад за жито, царевица и т.н. в задната част на къщата – на второ ниво (?)
софра ниска обла маса
козинар тъкано от кози косъм
елатник мивка от издълбан дървен ствол
шумарник външен клозет
лимар чанта със зърно за сеитба
стобур тоалетна
мъчол чук до 5 кг
дюлгер майстор зидар
темел основа на къща
покров одеало
одая стая
бустале, бустали работни чехли на майстор зидар
зимбил торба от лен или папур за инструментите на зидаря
панистро ренде за правоъгълен ръб и за изправяне на дъски
иринде малко ренде за дъски
гюносо малко ренде с три зъба за декориране на врати и прозорци
сюрме ренде за жлебове за поставяне на врати и прозорци
писалка метален резец за дърдорезба
земълна едноетажна къща
башлък дебела греда по дългата стена на къщата
строма греда по късата страна на стената на къща
пеликари греди, поставени вертикално за оформяне на външната стена на втория етаж на къща
поп (попник) вертикално греда в покривната конструкция
сляме дебела греда между два попа
скелемиди тънки летви върху които се редят турските керемиди
земълни къщи най-старите традиционни станджански къщи
еловица мека кал за замазка и измазване
дам първи етаж
шавула отвес
читур керамичен съд за носене на вода
купаня дървена купа най-често с дъговидна дръжка
натур, натурник покъщнина, багаж
престрило завеса от черга
съсък килер
сантрач дървен хоризонтален пояс в каменна зидария
сосиек сандък за храна
пещур огнище с фурна