Майстори и занаяти

Майстори
Занаяти

Керемидчийство
КАМЕНАРСТВО И КАМЕНОДЕЛСТВО
Тухларство
Варджийство

Речник
Литература


Каменарство и каменоделство – Странджа е богата на мраморни и гранитни находища. Зоната на тяхното разпространение е по главното вододелно било на планината чак до Мраморно море. Някои от находищата са разработени още през Античността и римската епоха. Материалът е използван за светилища, оброчища и жертвеници. По време на османското владичество тук работят италиански каменоделци. Добива се материал за мостове, стълбища за обществени и жилищни сгради, чешми, надгробни плочи.

Традиционните способи за отцепване на мраморните късове са два:

  • с дървени клинове – това е най-стария метод. Улеи с ширина 5-10 см и дълбочина до 70 см се набиват със сухи дъбови ками. Камите се поливат с вода и при разширението им напрежението отцепва блока.

с метални клинове – в мрамора се издълбават улеи с дълбочина 10-15 см. В тези фалки се набиват стари волски подкови. Набиват се и метални ками с чукове докато се отцепи целия къс.