Ръководството е кратко резюме на проекта, осъществен в периода: 12.07.2016 – 28.07.2017г.