Село БРЪШЛЯН

Единственият архитектурно-исторически резерват на територията на природен парк “Странджа”. Там са най-старите къщи с традиционна странджанска архитектура, първата от които строена през 17в.
Хората от селото по различен начин успяват да опазят старите традиции и бит. Там може да се посетят килийно училище от 19в., точно до църквата „Св. Димитър“, етнографска експозиция с вещи от бита, селскостопански музей на открито. Могат да се чуият и видят традиционни песни и танци изпълнени от бабите на Бръшлян.
Наред  с това, хората не изоставят и къщите на техните деди. Защото в тях се съдържа не само историята на семейство им, но и историята на традиционните строителни занаяти.